Actielijn Meetbaarheid

De meetbaarheid van de circulaire economie is een belangrijk onderwerp binnen de transitie. Om deze reden is er een aparte actielijn, welke ingaat op het meten van circulariteit, de waarde van meetbaarheid en kansen en barrières van het meten van circulariteit

Voorbeelden van relevante vraagstukken binnen de actielijn Meetbaarheid zijn:

  • ‘Hoe kunnen we circulariteit gestandaardiseerd meetbaar maken op zowel ecologische, sociale als economische waarden?’
  • ‘Hoe toepasbaar zijn huidige en nog te ontwikkelen meetmethodes in de praktijk?’
  • ‘Op welke wijze kunnen gebouwinventarisaties worden gedigitaliseerd teneinde een snelle, maar toch betrouwbare inspectie te kunnen uitvoeren inclusief circulariteitsscore?’

Heb je vragen?

Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Sabrine Strijbos

Sabrine Strijbos

Projectleider

Telefoon: 06-51707309
Mail: info@price-circulairalmere.nl