Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website:
price-circulairalmere.nl

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met deze disclaimer.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel met zorgvuldigheid samengesteld, onderhouden en beveiligd kan PRICE niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin is er geen garantie dat de website onafgebroken en zonder fouten zal functioneren. PRICE wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien hier van af.

Informatie van derden, producten en diensten

Er kunnen zich links naar andere websites bevinden op deze site. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. PRICE kan niet instaan voor de juistheid, actualiteit, toegankelijkheid of veiligheid van dergelijke websites.

Informatie gebruiken

PRICE heeft alle rechten op de aangeboden informatie op deze website. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enige andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PRICE.

Het is wel toegestaan informatie op deze website te downloaden en/of af te drukken voor persoonlijk gebruik of voor educatief gebruik op scholen.

Wijzigingen

PRICE behoudt zich het recht voor om de aangeboden informatie op deze website ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan een mededeling te doen. Het advies is om regelmatig deze disclaimer, ons privacybeleid en het cookiebeleid te controleren op wijzigingen.

Toepasselijk recht

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.