Over PRICE

PRICE wordt hét fieldlab voor de circulaire economie. Het wordt een internationaal erkende plek waar onderwijs, markt en overheid samen innoveren en experimenteren met als doel een circulaire economie in Nederland, de regio en Almere te creëren. PRICE ontwerpt, ontwikkelt en voert vernieuwende leefmilieus, leefconcepten en bouwmethoden uit. Dit zorgt voor een versnelling naar een circulaire wereld.

PRICE werkt vanuit een basisprogramma in wisselende teams aan circulaire projecten,  waarbij regie en eigenaarschap telkens bij andere partijen ligt.  PRICE verbindt partijen, jaagt aan, kent de weg naar stakeholders en financiering en voorziet in robuuste infrastructuur. PRICE is een lerende netwerkorganisatie die zich feilloos aanpast aan haar context. PRICE bouwt over de projecten heen inhoudelijke en procesmatige expertise op die nodig is om de valorisatietrajecten steeds succesvoller en effectiever te laten verlopen.

Visie

Met nieuwe onderwijsconcepten, gekoppeld aan praktijkgericht onderzoek, voegt PRICE talent, kennis en innovatiekracht toe aan bedrijven en instellingen in de markt voor de transitie naar een circulaire economie, met focus op de circulaire economie.

Als innovatief kennisinstituut zal zij Almere, de regio en Nederland haar marktpositie als kennishouder en innovator versterken. PRICE doet dit via de lijn van het in de praktijk toepassen van maatschappelijke vraagstukken rondom het thema circulaire economie en onderwijsontwikkeling. Hierdoor wordt talent geactiveerd, worden inzichten en innovaties vanuit een experiment naar de markt gebracht waarbij kennisverdieping, valorisatie en opschaling centraal staan.

De Klankbordgroep

Josephine Lappia

Josephine Lappia

Windesheim

Directeur Kenniscentrum Flevoland voor Maat- schappelijke Innovaties

Maurijn Odé

Maurijn Odé

ROC Flevoland

Directeur onderwijs, Raad van Toezicht en Bestuur

John Nederstigt

John Nederstigt

Provincie Flevoland

Boegbeeld circulaire economie

Erik Kijlstra

Erik Kijlstra

Cirwinn

Directeur

Geert-Jan Put

Geert-Jan Put

Gemeente Almere

Afdelingsmanager Economische Ontwikkeling & Grondzaken (voorzitter)

Marije Kamphuijs

Marije Kamphuijs

Van Wijnen

Manager circulariteit

Heb je vragen?

Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Sabrine Strijbos

Sabrine Strijbos

Projectleider

Telefoon: 06-51707309
Mail: info@price-circulairalmere.nl