Uitgangspunten

 

Strikte focus op de circulaire economie

PRICE richt zich op de gebouwde omgeving, zowel bestaand als nieuw. PRICE is internationaal bekend en erkend door de visie en aanpak van gebieden, gebouwen en het gebruik. Circulair ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en inrichten vindt altijd plaats vanuit sociaal-maatschappelijke relevantie. Scherpte in de definitie circulaire economie is benodigd en leidt tot herkenbaarheid voor de samenleving. Bestaande duurzaamheidsvisies, zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn bij de invulling van de circulaire economie niet leidend maar kunnen in de toekomst wellicht wel aansluiten op de definitie.

Hybride leeromgeving

Waar praktijkgericht onderwijs en onderzoek zijn verbonden. Met nieuwe onderwijsconcepten voegt PRICE talent, kennis en innovatiekracht toe aan bedrijven en instellingen in de regio. PRICE realiseert hiermee een doorlopende leerlijn tussen de verschillende onderwijsniveaus, met allereerst de focus op MBO en HBO onderwijs. Uiteraard flexibel genoeg om ook een samenwerking met WO te creëren. PRICE versterkt Nederland, de regio en Almere met haar koppositie als kennishouder en innovator op de circulaire economie.

Kennisvalorisatie als kerncompetentie

PRICE ontwikkelt nieuwe processen, technieken en verdienmodellen met sociale, ecologische en economische impact. PRICE leert door te doen. Door te experimenteren in de praktijk, worden innovaties naar de markt gebracht, waarbij kennisverdieping, valorisatie, prototyping en opschaling centraal staan.

Almere en haar achterland als proeftuin

Nieuwe ideeën, ontwikkelingen en innovaties worden in de regio direct, en met alle lagen van de samenleving getest en toegepast. Almere is de uitvalbasis voor PRICE, maar heeft satellieten op meerdere plekken in regio, om vervolgens nationaal op te schalen.

PRICE werkt vanuit een solide basis

Vanuit een basisprogramma met meerdere inhoudelijke lijnen faciliteert PRICE concrete projecten. In wisselende teams worden projecten uitgevoerd, waarbij ieder project een duidelijke eigenaar kent. PRICE is in de projecten participerend, maar heeft nooit een commercieel belang. Financieel resultaat is geen doel op zich, het hebben van een robuuste bedrijfsvoering uiteraard wel.

Definitie fieldlab

Een fieldlab is een praktijkomgeving waar onderzoekers, grote en kleine bedrijven, startups, toeleveranciers en studenten  innovatievraagstukken in de circulaire economie kunnen ontwikkelen, ontwerpen, testen, opschalen en gebruiken.

Binnen vijf jaar volwassen

In 2020 wordt gestart met de PRICE-deals en krijgt de organisatie en het business plan van PRICE-inhoud. Volwassen betekent dat  PRICE zich ontwikkelt richting 2025 tot een landelijk erkend fieldlab met zelfstandig draaiende onderwijsprogramma’s, vraag gestuurde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, de allereerste fysieke proeftuinen en een slagvaardige PRICE-organisatie.    

PRICE vervult meerdere rollen

Vraagstukken uit het bedrijfsleven (zowel actieve als latente) worden door PRICE opgepakt en gezamenlijk gedefinieerd. PRICE heeft een participerende rol en helpt bij het samenbrengen van vraag en aanbod, het met meerdere stakeholders komen tot scherp afgebakende projectopdrachten en het rondkrijgen van (co-)financieringen. Een schakelfunctie in de quadruple helix.

PRICE is een lerende en adaptieve netwerkorganisatie en hanteert de groeibriljant-strategie

PRICE krijgt vorm in meerdere jaren, speelt daarbij in op de omgevingsdynamiek en organiseert zich rondom de steeds nieuwe en verdergaande kansen die zich daarin voordoen. Hoewel de missie vaststaat, kan de focus op onder andere de doelgroepen, rol en propositie, stakeholders, verdienmodel en schaalniveau (lokaal, internationaal) veranderen.

Kom meer te weten over de uitdagingen

Heb je vragen?

Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Ingrid Zeegers

Ingrid Zeegers

Programmamanager PRICE

Telefoon: 06 5163 5599
Mail: price@almere.nl